Terapeuta pedagogiczny

Specjalista:


mgr Karina Sitek- Gabzdyl

 


Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom            posiadającym trudności na miarę ich możliwości.

Zasady, którymi kieruje się terapeuta podczas pracy z uczniem:

  • Indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego.
  • Powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania.
  • Korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej      zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.
  • Kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.
  • Systematyczności.