SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW", który jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców i nauczycieli na otwartą rozmowę
o zdrowiu psychicznym. Koordynatorką projektu w naszej szkole jest mgr Anna Dąbrowska -psycholog szkolny.

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW" ma na celu wsparcie dzieci
i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym.
W pierwszym półroczu chcemy zapoznać uczniów i nauczycieli z zasadami pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), w drugim półroczu skupimy się na higienie cyfrowej
i bezpieczeństwie w sieci.

Poradnik dla młodzieży:

https://dobrzezejestes.org/wp-content/uploads/2022/12/Zrozumiec-depresje-Poradnik-dla-nastolatkow.pdf

Poradnik dla nauczycieli oraz rodziców:

https://dobrzezejestes.org/wp-content/uploads/2022/10/Depresja-to-choroba-a-nie-gorszy-dzien-stronami-1.pdf