Świetlica szkolna

Wychowawcy świetlicy szkolnej

mgr Aleksandra Foltyn

mgr Krystyna Sembol

mgr Beata Foltyn

mgr Magdalena Gałuszka