Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Maja Pilich

Wiceprzewodniczący:

Barbara Kolondra

Skarbnik:

Nikola Hałasek

Sekretarz:

Patrycja Kula

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Anna Niemczyk