Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Julia Kucharz, Mateusz Mazur

Wiceprzewodniczący:

Hanna Gabzdyl, Dżesika Wilczek, Nikodem Kraus

Skarbnik:

Marcelina Waltar

Sekretarz:

Anna Pawliczek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Anna Niemczyk

mgr Krystyna Sembol