Rada Rodziców

Przewodnicząca: Ewelina Kwiatkowska

Zastępca: Joanna Wenglorz

Sekretarz: Magdalena Gałuszka

Skarbnik: Aleksandra Gutan

 Prezydium Rady Rodziców informuje, że zgodnie z uchwałą opłata roczna wynosi 70zł za każde dziecko.

Składkę można wpłacić na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Cieszynie Oddział   w Hażlachu, nr konta : 72 8113 1017 2003 0050 8724  0001 z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.

Składka na rzecz Rady Rodziców jest dobrowolna, jednak zwracamy się do Państwa  z prośbą o wpłacanie zaproponowanej kwoty.