Rada Pedagogiczna

Dyrektor

mgr Pilch Agnieszka     wych. fizyczne, przyroda, doradztwo zawodowe lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@hps

Wicedyrektor

mgr Izabela Filapek- Dorda    wych. przedszkolne ,oligofrenopedagogika lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@adrodazi

Agnieszka Luber lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@rebulakzseinga

Agnieszka Danowska- Nowak  lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@ndakzseinga

Aneta Milanowska- Trojszczak      lp.abc.hcalzahwowatsdopalokzs@tmatena

Anna Niemczyk  lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@kyzcmeinanna

Anna Kawik lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@kiwakanna

Anna Ostachowska  lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@anna

Arkadiusz Wrzesiński lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@zsuidakra

Beata Foltyn lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@fataeb

Elżbieta Hajn lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@njahale

Eugeniusz Janas lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@zsuinegue

Karina Sitek-Gabzdyl lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@anirak

Karolina Trybuś lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@subyrtanilorak

Katarzyna Franek lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@kenarfaisak

Katarzyna Szuścik lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@zsanyzratak

Krystyna Sembol lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@anytsyrk

Magdalena Hutyra lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@aneladgam

Patrycja Grzybek lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@kebyzrgajcyrtap

Magdalena Gałuszka lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@gadgam

Natalia Stuchlik lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@kilhcutsailatan

Monika Kawalec lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@celawakakinom

Katarzyna Sitek lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@ketisanyzratak

Olga Brojacz lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@zcajorbaglo

Aleksandra Foltyn lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@nytlofa

Kinga Pilich lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@hcilipagnik

Sylwia Sikora-Worek lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@kerowarokisaiwlys

Mariola Holeksa

Anna Kozerska

Małgorzata Kania

Łukasz Aścik