Poczet sztandarowy

Dnia 4 października Roku Jubileuszowego 2014 został poświęcony Sztandar Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu oraz przyjęty jako najważniejszy symbol placówki.
Sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców, został poświęcony podczas nabożeństwa ekumenicznego oraz przekazany społeczności szkolnej podczas jubileuszowej uroczystości.

„Przyrzekamy sztandar naszej drogiej Szkoły Jubilatki otoczyć największą czcią i troską.
Będziemy dbać o jego świętość i szanować jako najważniejszy symbol Szkoły Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlach. Ślubujemy!”

Opiekun Pocztu Sztandarowego

mgr Anna Niemczyk

Skład pocztu sztandarowego:

 

Poczet zastępczy: