Oligofrenopedagog

Specjaliści:


                                                                         

mgr Izabela Filapek-Dorda       

mgr Natalia Stuchlik

mgr Kinga Pilich

mgr Agnieszka Danowska- Nowak

mgr Małgorzata Kiedroń


Głównym celem zajęć rewalidacyjnych jest przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić danej osobie jak najlepsze funkcjonowanie. Czynić to można na wiele sposobów i z wykorzystaniem różnorodnych metod. Po pierwsze, usprawnia się funkcje, które są zaburzone, poprzez ich odpowiednie wyćwiczenie. Po drugie, rewalidacja ma na celu kompensowanie deficytów za pomocą mocnych stron danej osoby: są one wykorzystywane jako potencjał, z pomocą którego możliwe jest optymalne funkcjonowanie. To nic innego jak zastępowanie zaburzonych funkcji tymi, które są prawidłowo rozwinięte, co pozytywnie wpływa również na samoocenę danej osoby.