MONITORING

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową im. Trzech Braci w Hażlachu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia. Obejmuje swoim zasięgiem wejścia do szkoły, korytarz na parterze  i na pierwszym piętrze w starej części szkoły, korytarz na pierwszym piętrze w nowej części szkoły, korytarz przy sali gimnastycznej, plac zabaw z tyłu szkoły i podwórko szkolne.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 856 94 28 lub drogą elektroniczną  lp.hcalzah@hps

Dostęp do nagrań przez 10 dni od zaistniałego zdarzenia posiada dyrektor szkoły    i  zastępca dyrektora szkoły.

Monitoringiem  na obszarze szkoły zostały objęte miejsca newralgiczne.