Logopeda

Specjaliści


mgr Agnieszka Danowska-Nowak, email: lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@ndakzseinga

mgr Karina Sitek- Gabzdyl, e-mail: lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@anirak

mgr Karolina Tochaczek, e-mail: lp.abc.hcalzahawowatsdopalokzs@subyrtanilorak

Zajęcia logopedyczne mają charakter zajęć specjalistycznych. Są nimi objęci uczniowie z klas I – 3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkola u których stwierdzono zaburzenia mowy (wady wymowy). Te dzieci mają trudności  komunikacji językowej w swoim otoczeniu lub specyficzne trudności w uczeniu się. Zostały one wybrana po wstępnej diagnozie przeprowadzonej we wrześniu, a następnie, za zgodą rodziców, przypisane do odpowiednich grup.

Cele ogólne zajęć logopedycznych:
• Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
• Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.
• Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dziecka oraz posługiwania się własnym aparatem mowy.
• Uwrażliwianie wychowanków, jak istotną i podstawową umiejętnością jest poprawna artykulacja, by sami zdawali sobie sprawę, dlaczego tak ważne są systematyczne ćwiczenia logopedyczne ( w szkole i w domu).
• Nawiązanie dobrych kontaktów z uczniami oraz ich rodzicami.