Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły oparta jest o następujące dokumenty:

1. Plan pracy szkoły

2. Program wychowawczo- profilaktyczny.

3. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

4. Plan Nadzoru Pedagogicznego.

5. Motto szkoły.