Innowacje, projekty, programy 2023/2024

Programy własne dopuszczone do użytku w roku szkolnym 2022/2023.
Nr dopuszczenia: 1- …/ZSPH/2022

  1. Program własny „ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego”- mgr Agnieszka Pilch 1-1/ZSPH/2022
  2. Innowacja pedagogiczna "Profilaktyka bajką pisana” mgr Natlia Stuchlik 1-2/ZSPH/2022
  3. Innowacja pedagogiczna "Profilaktyka uzależnień, czyli być wolnym i bezpiecznym"- mgr Natalia Stuchlik1-3/ZSPH/2022
  4. Program własny “Zabawa z fletem” - mgr Beata Foltyn 1-4/ZSPH/2022
  5. Program własny “Zespół instrumentalny w szkole podstawowej” - mgr Aneta Milanowska-Trojszczak 1-5/ZSPH/2022

Programy własne i innowacje dopuszczone do użytku w roku szkolnym 2023/2024
Nr dopuszczenia 1-…/ZSPH/2023

1.Innowacja - Kraina muzyki. Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss cz. I (autor: mgr Karolina Szczerbakowska-Biniszewska) – mgr Kinga Pilich 1-1/ZSPH/2023
2.Program własny "Mam tę moc" - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Program realizowany w klasie 1a- mgr Kinga Pilich 1-2/ZSPH/2023
3.Innowacja pedagogiczna „ Świetlicowe sprawności” – Aleksandra Foltyn 1-3/ZSPH/2023
4.Program własny "Unusual days during Un-usual Colorful English Classes in Kindergarten – Anna Kozerska 1-4/ZSPH/2023
5. Program profilaktyczny" Godzina dla Młodych Głów" - wychowawcy, pedagog, psycholog
6. "Innowacyjna szkoła Google"- wszyscy nauczyciele
7. " Profilaktyka na miarę"- Natalia Stuchlik, Agnieszka Pilch

 

Projekty w roku szkolnym 2023/2024

1.Projekt Uniwersytet Dzieci w Klasie - Sztuka. Skąd artyści czerpią inspirację – Kinga Pilch
2.Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - Klasa w terenie (autorzy: Ewelina Łojewska, Anna Cebula)- Kinga Pilich
3.Projekt pt. „ Edukacja przez sport” -inspiracja metodą „Sport Education”- Agnieszka Pilch, Arkadiusz Wrzesiński
4.Projekt biblioteczno- biologiczny „ Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję”- Agnieszka Danowska- Nowak
5.Projekt " Taki ze mnie zdrowy zuch" - Agnieszka Luber
6.Projekt zewnętrzny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – Agnieszka Luber
7.Projekt zewnętrzny( 5,6 latki)-Angielski jest fun-tastyczny "Autor Agnieszka Fronia- Nauczycielka Anna Kozerska
8.Projekt zewnętrzny Klasy 1-3: English Special Days autor: Magdalena Wróblewska- Nauczycielka Anna Kozerska
9.Projekt „Calineczka” zajęcia kształtujące kreatywność w kl. 4- Agnieszka Pilch
10. Projekt " Matematyka na parkiecie" w ramach programu Fundacji mBank mPotęga- Agnieszka Pilch, Jakub Chmiel, Krystyna Sembol
11. "Joga z klasą"- Katarzyna Szuścik
12. " Edukacyjna Sieć Antysmogowa"- Anna Ostachowska, Krystyna Sembol

Kontynuacja projektów
1. Outdoor education - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, przyrody, wychowania fizycznego, języka polskiego
2. Plan Daltoński- Karina Sitek
3. Szkoła Ucząca Myślenia - nauczyciele z zespołu wdrożeniowego

4. "Laboratoria Przyszłości"- wszyscy nauczyciele