Historia

Wiedza jest najcenniejszym podarkiem na drogę życia.
„Scientia Vitae est viaticun Carissimum..."

Początki...

Już w 1652 roku istniała w Hażlachu szkoła. Miała tylko dwóch uczniów i jednego nauczyciela, który za wykonywaną pracę otrzymywał 72 chleby, 1 talar śląski, nadto 3 floreny i 16 krajcarów jako podarunek noworoczny oraz część opłat kościelnych.
Budynek szkoły był mały, ale murowany. Mieścił się obok drewnianego kościoła, który stał w miejscu, gdzie obecnie znajduje się stary cmentarz.
Z biegiem lat przybywało Hażlachowi mieszkańców, przybywało i uczniów. Na początku XIX wieku było ich już pięćdziesięcioro i nie mieścili się w małym budynku parafialnym. Środkiem zaradczym miało być otwarcie w roku 1853 prywatnej szkoły ewangelickiej. I tak w połowie XIX wieku działały w Hażlachu dwie szkoły, które w roku 1873 uzyskały prawa szkół publicznych. Po zlikwidowaniu szkół wyznaniowych utworzono obowiązkową szkołę powszechną, w której warunki nauczania były jednak trudne. Władze szkolne zdecydowały o budowie nowego budynku.
W roku szkolnym 1900/1901 połączono obydwie szkoły, a pierwszym kierownikiem został nauczyciel Józef Czakon, który przepracował w hażlaskiej szkole 43 lata. Otwarcie nowej szkoły, która pełni tę zacną funkcję do dziś, nastąpiło 21 września 1894 roku. Wkrótce potem w szkole pracowało już 3 nauczycieli. Nauka odbywała się w języku polskim, tylko dokumentację szkoły prowadzono w języku niemieckim.

Okres międzywojenny

Po zakończeniu I wojny światowej, odzyskaniu przez Polskę niepodległości i odparciu najazdu czeskiego rozpoczęto pracę od zera, czyli od kompletowania kadry pedagogicznej, pomocy naukowych, książek. Nie brakowało tylko dzieci i dlatego w roku 1926 rozbudowano szkołę o południowe skrzydło. Przyjęto do pracy nowe nauczycielki, a kierownikiem Szkoły Powszechnej został Rudolf Bibro.
W okresie międzywojennym w placówce pracowało 20 osób. Na serdeczną pamięć zasłużyli sobie nauczyciele:
Maria Bogdanowiczówna, Maria Gradkówna, Adolf Fukała, Jan Kowalski i Józef Raszka. Poza murami szkoły dali się poznać jako organizatorzy życia pozaszkolnego młodzieży oraz krzewiciele kultury i sportu.

 

1939 - 1945

Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 szkoła zawiesiła działalność. Sowieckiej niewoli nie przeżył 28-letni nauczyciel Jan Kowalski, pochodzący z Końskiej oficer rezerwy Wojska Polskiego, więzień Kozielska, zamordowany przez NKWD w Katyniu. W tym samym roku w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen zginął Józef Raszka, jego o rok starszy kolega z Seminarium Nauczycielskiego w Bobrku koło Cieszyna, które wspólnie kończyli w 1931 roku. Pozostałych nauczycieli odsunięto od pracy. Szkołę w Hażlachu zamieniono na szkołę niemiecką. Pod koniec wojny zorganizowano w niej szpital wojskowy. Sam budynek nie ucierpiał wiele w czasie wojny i walk wyzwoleńczych. Mimo to obiekt był zdewastowany, wyposażenie zaginęło i w 1945 roku wszystko trzeba było zaczynać od nowa.

...Polska wolna, Hażlach wolny...

Po wyzwoleniu organizację pracy szkoły powierzono Alfredowi Czakonowi, wnukowi pierwszego kierownika. Praca nie była łatwa, trzeba było uzdatnić budynek, odzyskać zagrabiony sprzęt, sporządzić spisy uczniów. Społeczeństwo Hażlacha pospieszyło z pomocą. Pomagano samorzutnie i bezpłatnie, aby tylko szkoła zaczęła pracować. Zgłaszali się pierwsi nauczyciele, przybywało pedagogów i uczniów. Kierownik Czakon pełnił swą funkcję do 1973 r., jego następcami byli: Bolesław Czudek, Danuta Witoszek, Stanisława Kula, a obecnie Agnieszka Pilch. Pod koniec lat siedemdziesiątych stało się oczywiste, że szkoła jest znowu "za ciasna". Dobudowano więc nową część i od roku 1989 młodzież z Hażlacha uczy się w rozbudowanej i unowocześnionej szkole.

 

Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły w Hażlachu

Czakon Józef
Bibro Rudolf
Obiora Leon
Korduła Rudolf
Jeżowicz Jan
Czakon Alfred
Czudek Bolesław
Witoszek Danuta
Kula Stanisława     Pilch Agnieszka
1894-1926
1926-1938
1938-1939
okres wojny i okupacji
1945
1945-1973
1973-1979
1979-1985
1985-2002
2001-2002 urlop
2001-2002 pełniąca obowiązki dyrektora
2002-nadal

 

Pracownicy pedagogiczni szkoły w Hażlachu

Okres zaboru austriackiego - do 1918 r.

Czakon Józef
Dziadek Andrzej
Klimosz Paweł
Wałach Rudolf
Czakon Małgorzata
Czakon Maria
Gorączka Janina
Broda Karol
Okres międzywojenny
Kunc Rudolf
Malisz Rudolf
Micherdzińska Leopoldyna
Bibro Rudolf
Bagińska Helena
Chmiel Karol
Obłutowiczówna Janina
Bogdanowicz Maria
Gradkówna Maria
Raszka Józef
Klajsek Józef
Fukała Adolf
Pustówka Jerzy
Kudas Stanisław
Kowalski Jan
Owczarzy Leon
Machoczek Jan
Obiorą Leon
Osterzilikówna Waltrauda
Maślankówna Anna
Okres okupacji hitlerowskiej
Korduła Rudolf
Sprenzlówna
Po II wojnie światowej
Czakon Alfred
Jeżowicz Jan
Bibro - Czakon Maria
Goleszny Maria
Lipka Adolf
Kula Jan
Śliwka Józef
Paździora Maria
Bystroń Anna
Janik Józefa
Żabianka Zofia
Wałoszek Oton
Lazar Zuzanna
Staniek Daniela
Czudek Bolesław
Widenka-Cader Halina
Szylin Wanda
Kasztura-Wyrobek Teresa
Kula Stanisława
Wontroba-Witoszek Danuta
Wacławik-Kula Bronisława
Walica Jadwiga
Kłósko-Pastuszka Aleksandra
Grygierek Kazimierz
Szuber-Półka Jolanta
Półka Marian
Kopka Urszula
Iskrzycka-Buława Teresa
Delong Barbara
Sikora Teresa
Żyła Józef
Hanus-Dębicka Anna
Piechaczek Czesława
Walkiewicz-Branny Lidia
Łasut Cecylia
Zimoląg-Porwolik Ewa
Tomica Regina
Węglarzy Henryk
Połednik Wiesław
Kasztura Stanisław
Stuchlik Andrzej        -  nadal
Donocik Halina
Penkała Krzysztof
Trylska Stefania
Smierna-Heczko Irena
Lipka Halina
Kajzar-Kaczmarczyk Ruta
Wilczyński Jacek
Haken Iwona
Donocik Tadeusz
Gibiec Gabriela
Kryska Antonina
Miazgowska Ewa
Nogawczyk Danuta                                                                                                                    Arkulary Arkadiusz
Kolondra Jadwiga
Kocurek-Muszyńska Ewa
Chmiel-Dajnowska Renata
Czekaj Piotr
Foltyn Beata        -  nadal
Białoń Olga
Bąkowska Katarzyna
Parchańska Iwona
Stec Beata
Pilch Agnieszka -  nadal
Tołbast Maria
Mitręga Agata
Oktawiec Danuta
Żebrok Krzysztof - nadal
Milanowska-Trojszczak Aneta -  nadal
Kohut-Heller Ilona
Morawiec Henrietta
Filipek-Dorda Izabela - nadal
Majętny Halina
Janiszewski Zbigniew
Kania Jakub
Morawiec Henrietta
Rękosiewicz Przemysław
Kolondra Przemysław
Kawik Anna -  nadal
Danowska-Nowak Agnieszka-  nadal
Kopel Natalia
Walek Jadwiga
Grzybek Patrycja -  nadal
Dziadek Anna
Sitek- Gabzdyl Karina  -  nadal
Somerlik Joanna -  nadal
Wasiołek Dominika
Szuścik Katarzyna-  nadal
Stuchlik Natalia -  nadal
Sembol Krystyna -  nadal
Krężelok Natalia
Żyła Aneta  -  nadal                                                                                                              Peter Józef
Mucha Wojciech
Franek Katarzyna - nadal
Tochaczek Karolina - nadal
Sikorska Ewelina - nadal
Hajn Elżbieta - nadal
Niemczyk Anna - nadal
Ostachowska Anna - nadal
Lapczyk Karolina - nadal
Wrzesiński Arkadiusz - nadal
Luber Agnieszka - nadal
Gawlas Sonia - nadal
Orzyszek Tomasz - nadal
Chmiel Jakub - nadal
Janas Eugeniusz - nadal
Kiedroń Małgorzata - nadal
Kohutek Agnieszka
Brzóska Jolanta

 

Nauczyciele religii:

Marianna Makulska - s. Daniela
ks. Wacław Machura
Kajfosz Lucyna
ks.Papoń Andrzej
Grochal Emilia
ks.Undas Kornel
Gabryś Adriana
Waliczek Dorota - s.Aleksandra
ks.Wojciech Pracki
Kłosek Agata - s.Kornelia
Urbaniec Teresa - s.Teresa
Hutyra Magdalena -nadal
Pierchała Grażyna -nadal
Janota Beata - nadal
Harwot -Podżorska Bożena

Pracownicy obsługi:
Arbter Józef...
Arbter Emilia
Szajter Helena
Przybyła Helena
Szczepańska Helena
Lorek Erwin
Poloczek Hermina
Przybyła Leon
Michalik Krystyna
Gabzdyl Elżbieta
Szpin Janina
Pieczonka Halina
Gieda Józef
Michalik Halina
Dębinny Renata - nadal
Zrąbkowska Agata
Kałuża Krystyna - nadal
Witoszek Mirosława
Zieja Janina
Mazurek Józef
Teper Beata - nadal
Kuś Aniela - nadal
Machej Halina  - nadal
Witoszek Wanda  - nadal
Michalik Iwona
Białek Urszula
Morawiec Bernadetta
Orszulik Jolanta
Gabzdyl Piotr
Raszka Piotr - nadal
Żyła Sonia -nadal
Machej Anna - nadal
Biernat Elżbieta - nadal
Wielgosz Jadwiga - nadal
Chrapek Katarzyna - nadal
Białek Dorota - nadal
Gałuszka Magdalena - nadal
Morawiec-Młotek Marcelina
Piekar-Kajura Magdalena - nadal
Haratyk Piotr - nadal