Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

Specjaliści:


 


Cele zajęć  gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:
1. Wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała.
2. Nauka korygowania wady poprzez rozciągnięcie mięśni przykurczonych                   i wzmocnienie mięśni osłabionych.
3. Wyrabianie wytrzymałości posturalnej.
4. Nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc.
5. Wdrażanie do rekreacji ruchowej z uwzględnieniem elementów profilaktyki             i korekcji zaburzeń.