Szkoła Ucząca Myślenia Krytycznego

 

certyfikat

plakat

Dwie godziny pracy podczas lekcji przyrody w kl.4. Oprócz wiedzy, umiejętności
i postawy. Chalk Talk oraz Winda w ramach projektu Szkół Uczących Myślenia. Szukamy w głowach, komentujemy, wybieramy to, co najważniejsze, prezentujemy.

Lekcja w klasie 3.
1.Temat: Kolorowe kredki.
2. Rutyna: Widzę-Myślę-Ja-My.
Uczniowie klasy 3 uważnie opisywali przedmiot, wyrażali swoje przemyślenia, chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami i osobistymi przeżyciami zwiazanymi z tematem lekcji. Prowadzili rozmowę pełną szacunku do swoich koleżanek i kolegów. Nikomu nie przerywali, słuchali się wzajemnie. Na koniec wykonali wspólną pracę, która pokazuje ich zainteresowania i spontaniczność
kolorowe kredki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dwie godziny pracy podczas lekcji przyrody w kl.4. Oprócz wiedzy, umiejętności i postawy. Chalk Talk oraz Winda w ramach projektu Szkół Uczących Myślenia. Szukamy w głowach, komentujemy, wybieramy to, co najważniejsze, prezentujemy.
klasa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MK na religii (klasa 2a)
Temat: Uczta Eucharystyczna
Cel: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania głównych części Mszy św. oraz związanych z nimi przedmiotów, osób i miejsc.
„Widzę… książkę na stoliku. Myślę… o Bogu. Zastanawiam się… co jest w książce?”. Rutyną „Widzę - myślę - zastanawiam się” uczniowie rozpoczęli lekcję na temat Mszy św.: jej głównych etapów, zwłaszcza Liturgii Słowa. Mieli okazję zajrzeć do mszalnego lekcjonarza i przypomnieć sobie liturgiczne wezwania.
Podczas pracy z tekstem dzieci poznały nowe słownictwo, a za pomocą rutyny „Double Bubble” porównywały ze sobą Liturgię Słowa i Eucharystyczną: główne podobieństwa i różnice między nimi.
Na zakończenie każdy z uczniów dokonał samooceny trudności w zdobyciu nowej wiedzy (rutyna: „Skala złożoności”).

Zajęcia w klasie 2a
Temat: Do kogo Mikołaj przychodzi w styczniu
Cel: Rozwijanie postawy otwartości i szacunku wobec innej kultury i tradycji
Rutyny: Most, 10x2, Skala złożoności
Na zajęciach dzieci poznały kraje europejskie, w których Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w styczniu. Obejrzały film opowiadający jak na przestrzeni stuleci zmieniał się kalendarz, którym posługujemy się obecnie. Za pomocą rutyn opisały i porównały różnice między Mikołajem a Dziadkiem Mrozem oraz tradycyjną polską i ukraińską choinką.

 


Zajęcia w klasie 1
Temat: BEZPIECZNE FERIE
Cel: Uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych.
Rutyna: Kolor Symbol Obraz, Początek Środek Koniec, Skala złożoności.
Na zajęciach klasa 1 za pomocą trzech Rutyn utrwaliła zasady bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych. Uczniowie tworzyli historyjki obrazkowe, chętnie dzielili się swoją wiedzą dotyczącą rozsądnych i bezpiecznych zabaw na śniegu. Podczas rozmowy o feriach zimowych uczniowie wyszukiwali skojarzeń dotyczących koloru, symboli, obrazu, który najlepiej reprezentuje istotę głównego zagadnienia. W Rutynie Skala złożoności dzieci oceniły się bardzo wysoko, argumentując, że "o bezpieczeństwie wiedzą wszystko najlepiej".

Zajęcia świetlicowe w klasie 1.
Temat: Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.
Cel: Kształtowanie postawy troski o ptaki i leśne zwierzęta zimą.
Rutyna: Przyjrzyj się 10x2, Początek-Środek-Koniec, Skala złożoności.
Na zajęciach uczniowie poznali sposoby pomagania zwierzętom leśnym oraz ptakom w przetrwaniu zimy. Dzieci wysłuchały krótkiego tekstu o zwierzętach, które zapadają w sen zimowy, ptakach, które odlatują do ciepłych krajów oraz o zwierzętach, które podczas zimy liczą na naszą pomoc. Następnie za pomocą rutyny "Przyjrzyj się 10x2" utrwaliły informacje uzyskane wcześniej z czytanego tekstu. Rutyną "Początek-Środek-Koniec" pierwszoklasiści dokończyli opowiadanie w formie rysunku odnośnie dokarmiania zwierząt za pomocą paśnika. Na koniec zajęć dokonali samooceny "Na ile wiem jak pomóc zwierzętom zimą?", stosując rutynę "Skala złożoności".

2022.12.20
Lekcja języka angielskiego w klasie 8
Temat: Christmas traditions in Poland and Great Britain
Cel: Poznanie tradycji bożonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii oraz porównanie ich z polskim tradycjami. Rutyny MK:
1. Przyjrzyj się 10×2
2. Wędrujące kartki
3. Taki sam ale inny
Na dzisiejszej lekcji klasa 8 miała możliwość przypomnienia słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem, między innymi za pomocą rutyny Przyjrzyj się 10×2.
Następnie pracując w grupach wypisali wszystko to, co wiedzą na temat Świąt w Wielkiej Brytanii (jedzenie, dekoracje i tradycje). Po obejrzeniu filmu na ten temat uczniowie mogli uzupełnić brakujące informacje. Ostatnim krokiem było porównywanie tradycji polskich i brytyjskich przy pomocy rutyny Taki sam, ale inny. Uczniowie chętnie brali udział w lekcji, Jak się okazuje, myślenie krytyczne jest całkiem przyjemne.

2022.12.15
Lekcja w klasie 1
Temat: Pora ubierać choinkę
 Cel: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew iglastych oraz ich cech. Rutyny MK:
1. Double Bubble
2. Początek, środek, koniec
3. Skala złożoności.
Na dzisiejszych lekcjach uczniowie poznali najpopularniejsze, polskie drzewa iglaste. Za pomocą rutyny "duble bubble" wskazali różnice i cechy wspólne.
Dowiedzieli się, że choinka to nazwa drzewa iglastego przystrojonego świątecznymi ozdobami.
Wysłuchali fragment tekstu "Podarunek dla Małgosi" , a następnie rutyną "początek, środek, koniec" samodzielnie dokończyli opowiadanie w formie rysunku, którym podzielili się z całą klasą.
Na koniec dokonali samooceny stosując "skalę złożoności".

2022.12.14

Lekcja w klasie 3.
1.Temat: Wkrótce święta.
2. Rutyna: Gadający długopis.
Rutyna: Pomyśl-Znajdź parę-Podziel się.
Rutyna: Skala złożoności.
3. Cel: Znam najpopularniejsze polskie tradycje bożonarodzeniowe.
Klasa 3 potrafi wymienić popularne polskie tradycje bożonarodzeniowe. Uczniowie chętnie dzieli się informacjami o ich rodzinnych świętach . W rutynie "Skala złożoności " oceniły się na poziomie średnim, wyjaśniając, że już coś wiedzą ale nie wszystko i chcą dalej pogłębiać swoje wiadomości na ten temat.

2022.12.13.
Temat dzisiejszych zajęć 6- latków to : "Świąteczne drzewko pomocy i życzliwości ".
Wykorzystane rutyny myślowe:
1.Przyjrzyj się 10x2
2. Pomyśl- znajdź parę- podziel się
3. Skala złożoności.
Cel: Wiem , że dobry uczynek to bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka.
Przedszkolaki potrafiły określić w jaki sposób można pomagać innym . Wysnuły wniosek, że warto pomagać.
Ciekawą rzeczą jest to iż większość z dzieci oceniła siebie w (skali- jak często pomagam innym ?) dosyć wysoko.

2022.05.10
Skały, minerały, lekcje przyrody w klasach czwartych i myślenie krytyczne.
Dzisiaj rutyny: Widzę - Myślę - Zastanawiam się; Przykład- Wniosek. Było też argumentowanie, różne punkty widzenia i grywalizacja. Refleksja: Jak dobrze, że nasi absolwenci chcą wypożyczać nam swoje skarby. Dziękuję . To była uczta dla oczu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022.04.27.
Gościliśmy w naszej szkole Macieja Winiarka i Katarzynę Kret z Instytutu Krytycznego Myślenia w Gdańsku, którzy uczestnicząc w obserwacji lekcji ( prowadzonych przy użyciu rutyn i postaw myślenia krytycznego przez nauczycielki: języka polskiego Annę Niemczyk, edukacji wczesnoszkolnej Beatę Foltyn i dyrektorkę szkoły Agnieszkę Pilch w kl. 7a, kl.2 i klasach czwartych) obdarowali nas refleksjami, wskazówkami i zmotywowali do dalszych działań w oparciu o 4K czyli o niezbędne kompetencje XXI wieku. Po obserwacji zajęć odbyło się spotkanie z zespołem wdrażającym projekt myślenia krytycznego. To był bardzo intensywny i potrzebny czas. Zastanawialiśmy się co, my nauczyciele możemy zmienić w swojej pracy, żeby uczniowie byli bardziej zaangażowani, myśleli głębiej, odważniej?  Byliśmy im wdzięczni za dzisiejsze postawy na lekcji. Drodzy Uczniowie dziękujemy, pracowaliście zespołowo, umiejętnie się komunikowaliście, byliście kreatywni, odważni i myśleliście krytycznie. Z jakich rutyn i narzędzi skorzystaliśmy? Otóż: Most, Przykład-Wniosek, 5x dlaczego?, Kolor-Symbol-Obraz, Widzę Myślę Zastanawiam się, Gałązka, Chalk Talk, Drabina Metapoznania. Dziękujemy Katarzynie Kret i Maciejowi Winiarkowi za informacje zwrotne i rozwój.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022.03.16
Gałązka logiczna na zajęciach u 6-latków.
Jeżeli...to..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022.03.09
Stop. Myśl. Działaj czyli myślimy krytycznie, inspirujemy się, kreujemy. Uczniowie klasy 4b wykorzystując krajobraz z kalendarza stworzyli gry planszowe dla uczniów klas pierwszych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022.02.01
Myślenie krytyczne na lekcjach przyrody w klasach czwartych. Uczniowie kwestionowali, stawiali hipotezy i łączyli fakty. Wykorzystaliśmy rutynę Teza/Argument/Pytanie.
Teza : Układ kostny i układ mięśniowy mają wpływ na kształt ciała.
I pomyśleli, udowodnili, wiele argumentów potwierdzających tezę, choćby takie:
1.Uprawiajac fitness zmieniamy kształt mięśni, tym samym ciała, mamy" figurę"
2. Kiedy kość się złamie, zmienia się kształt ciała
3. Długie kości ciało wyższe, grube, krótkie zmieniają kształt ciała.
I kilka innych.
Pytania: Co by się stało, gdybyśmy nie mieli kości?
Czy można żyć bez czaszki?
Jak to się dzieje, że mięsień rośnie?
Rutyną Most zaprezentowali temat: Układ nerwowy.
Przykład: 3 słowa: Mózg, czułość, ból
Dwa pytania: Jak to działa? Czy emocje to mózg?
Jedno porównanie: Mózg jest jak czułe zwierzę, łatwo można go skrzywdzić. Mózg jest jak telefon. Mózg jest jak fabryka. A poza tym było też sprawdzenie czy uczniowie osiągnęli cel lekcji ? Otóż osiągnęli, wszyscy, sprawdzone. Myślenie uruchomione, różne refleksje, notatki, rysunki własne. Tematy bardzo wymagające. Tym bardziej doceniam rutyny MK.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.12.01
Trenując kreatywność myślimy krytycznie.
To będzie przedstawienie o dwóch światach. W jednym ludzie poradzą sobie ze zmianami klimatu, ochronią Królestwa Roślin i Zwierząt. Będą żyć zdrowo i w zgodzie z środowiskiem naturalnym. Natomiast w tym, drugim będzie...Ups, nie będzie drugiego świata. Uczniowie kl.4b rutyną Myślenia Krytycznego Części/ Funkcje/ Złożoności rozpoczęli przygotowania do projektu, którego celem zrozumienie, że mamy wpływ, każdy ma. Nawet najmniejsza akcja ma moc. Dostrzegli wiele zależności, wymienili części dobrego przedstawienia i ich funkcje. Plan i podział ról za nami
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.10.29
O dokuczaniu myśląc krytycznie
Uczniowie kl.3 wykazali się wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami w zakresie kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia. Rutyny MK w użyciu, myślenie " widoczne" jak na dłoni.
Początek/ Środek/Koniec i Chalk Talk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021.10.22
Wykorzystanie rutyny Myślenia Krytycznego - Początek, Środek, Koniec to: cudowna współpraca dzieci, wykorzystanie informacji z różnych źródeł, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i rysunku. Super Twórcze i Mądre Zajęcia!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.10.20
Myślenie krytyczne podczas lekcji przyrody
Dzisiaj wykorzystaliśmy rutynę Double Bubble porównując zupę z pogodą. Poszukiwaliśmy wspólnych składników, "ugotowaliśmy" zupę pogodową.  Sprawdzaliśmy też pomiary na naszej stacji meteorologicznej oraz wykorzystaliśmy tradycyjne metody do sprawdzenia kierunku wiatru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.10.08
 Dwie postawy Myślenia Krytycznego tj. 1.Myślisz o konsekwencjach; 2. Rozpoznajesz swoje i innych osób potrzeby, emocje stały się pretekstem do opracowania innowacji pedagogicznej, organizacyjnej na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie klasy 7a i najmłodsi uczniowie z kl.1b jeden raz w miesiącu spotykają się i będą spotykali się na zajęciach sportowych razem. Motywując się, współpracując i poszukując radości w ruchu, rozpoznając emocje i myśląc o konsekwencjach. A jak wiemy emocji i konsekwencji po podjęciu decyzji na lekcjach wychowania fizycznego nie brakuje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.09.22.
Gramatyka w klasie 5 rutyną myślenia krytycznego. Świetny sposób na ewaluację zajęć trudnych, wypełnionych wiedzą po brzegi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.09.22
Kształtujemy kreatywność poprzez myślenie krytyczne
Uczniowie klas 4b i 7b wykorzystując rutynę Myślenia Krytycznego " Chalk talk" , współpracując, komunikując się, inspirując pomysłami koleżanek i kolegów opracowali plan działań, propozycji na świętowanie w październiku "Dnia drzewa". Kilkanaście wartych uwagi działań, wypracowali samodzielnie.10 października będzie się działo, o czym poinformujemy. Uczniowie podsumowali swoją pracę Drabiną metapoznania, żeby wiedzieć czego się nauczyli, po co, jak i gdzie mogą tę nową wiedzę wykorzystać.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.09.13
Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie klas siódmych i ósmej świadomie wybierali najważniejsze dla nich wartości. Wartości, bez których wykonywana w przyszłości praca nie do końca sprawiałaby im radość.
Rutyną Myślenia Krytycznego „ Pomyśl- Znajdź parę – Podziel się” poprowadzili dyskusje. Bardzo ciekawe, dojrzałe wypowiedzi. Przykład: Czy mając swoją firmę będę stabilny ekonomicznie( moja wartość stabilność finansowa)? Czy prawnik może swobodnie dysponować swoim czasem( moja wartość nienormowany czas pracy)? Wiedzieć i wybrać stosownie to dopiero sztuka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.09.08
Land Art w klasie 4b .Rutyną Most uczniowie rozpracowali słowo kreatywność.
Usłyszałam najpiękniejsze porównanie: "Kreatywność jest jak szkoła". Nagroda dla nas, nauczycieli wielka.
Następnie współpracując stworzyli swoje dzieła.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.09.07
Przyroda w klasach czwartych i kompetencje XXI wieku czyli komunikacja, kooperacja, kreatywność, myślenie krytyczne. Czy dziecko w kl.4 zbuduje most ze spaghetti, który powinien utrzymać butelkę z napojem? Była hipoteza, kwestionowanie, działanie, obserwacja itd. Takim właśnie sposobem poznajemy przyrodę.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.06.07
Najlepszy czas na zaskakiwanie najstarszych uczniów, w naszym przypadku kl. 8 i pobudzanie ich do „życia” jest zawsze. Połączyłyśmy dwa przedmioty język polski i chemię, wykorzystując rutyny i postawy myślenia krytycznego. Zaczęliśmy od rutyny ‘Pomyśl- Znajdź parę- Podziel się’, zadając pytanie i kwestionując zasadność uczenia się„ Po co nam wiedza o kwasach?” Różnorodność przemyśleń nas nie zdziwiła, znamy swoich uczniów.
O kwasie mrówkowym opowiadałyśmy z poczuciem humoru, i z wielką powagą. Uczniowie poznali właściwości, zastosowanie, wzór sumaryczny po to, by rutyną Dobble Bubble wejść w treści języka polskiego, a tam...? Semantyka słowa KWAS, która zmienia się w zależności od okoliczności i potrzeb komunikacji. Okazuje się, że jednym słowem możemy określić zarówno chemiczną substancję, jak i zachowania ludzi. I tu... chwilka zatrzymania nad relacjami oraz inteligencją serca. Powstały również akrostychy, które okazały się doskonałą zabawą.
Kilka opinii uczniów o lekcji międzyprzedmiotowej:
Lekcja była bardzo fajna, przemyślana. Zapamiętałam, że wyrazy mogą mieć różne znaczenie i wykorzystywać je jako formę metafory jak np. słowo kwas, które było dzisiaj tematem chemii, a dokładniej kwas mrówkowy, który w określonych ilościach może doprowadzić do zgonu u człowieka.
Podobało mi się to, że było można połączyć polski z chemią, czyli dwa ważne przedmioty.
Ciekawe połączenie dwóch przedmiotów. Zastosowania kwasów w chemii, jak i w polskim. Rutyny też fajne, jednak zbyt duża ilość ich na lekcji według mnie jest niepotrzebna. Myślę że jedna lub dwie jako przerywnik tradycyjnej lekcji wystarczy. Połączenia różnych lekcji bardzo ciekawe, wiele nowych słów zastosowań, wiadomości.
Dopytałyśmy: Czy dwie rutyny na naszych zajęciach były w porządku?
Myślę że tak. Na lekcjach połączonych rutyny się jak najbardziej sprawdzają. Lekcja połączona, oraz z wykorzystaniem dwóch różnych rutyn lub jednej jest interesująca. Różnorodność rutyn oraz ich ilość, myślę, że ma znaczenie, w szczególności również w nowych tematach lub dosyć świeżych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.04.30.
Kwiecień jest miesiącem serdeczności w naszym przedszkolu .W związku z tym, przedszkolaki dużo rozmawiały o tej wartości.
Narzędzie Myślenia Krytycznego -Rutyna"Pomyśl, znajdź parę, podziel się" pomogła by wspólnymi siłami podsumować ten miesiąc i pokazać jak przedszkolaki postrzegają serdeczność

2021.04.30

TOC- gałązka logiczna. Wykorzystując  bajkę pt. Czerwony Kapturek   przedszkolaki przedstawiły graficzną kolejność wydarzeń i dokonały analizy przyczynowo -skutkowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.04.22
Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi .Na lekcji geografii uczniowie mieli niełatwe zadanie wskazać aktualne problemy środowiska przyrodniczego i podać przykłady działań, które mogą poprawić kondycję naszej planety. Niezastąpiona na dzisiejszych lekcjach była rutyna „chalk talk” . Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jak dbać o Ziemię, kto może o Nią dbać i jak bardzo jest to ważne! Postawy ekologiczne warto kształtować od najmłodszych pokoleń
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.03.20.
Po co nam mózg? Za co odpowiada mózg? Mózg jest jak centrum dowodzenia. Mózg to konsola główna całego ciała. Mózg to kapitan do rozkazów. Do między innymi takich refleksji i porównań doprowadziła uczniów rutyna MOST podczas rozważań kończących nasze działania w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. Wspólnie uznaliśmy, że o mózg należy zadbać dostarczając mu odpowiedniej ilości snu, wody, prowadząc aktywny fizycznie i intelektualnie tryb życia. DBAJMY O SIEBIE!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.03.18.
Myślenie krytyczne w 3a podczas tygodnia z lekturą A. Lindgren pt."Dzieci z Bullerbyn"
T: Witamy w Bullerbyn.
 Rutyna: Czuję , myślę, zastanawiam się. Komunikacja ważna sprawa.
Zadajemy pytania, piszemy odpowiedzi, współpracujemy.
Gałązka logiczna - ustalamy kolejność zdarzeń, odkrywamy związki przyczynowo-skutkowe, ćwiczymy umiejętność wypowiadania się.
Rutyna: Dubble Bubble - szukamy różnic i cech wspólnych. Szkoła w Hażlachu. Szkoła w Bullerbyn.
Pytanie ucznia: Dlaczego szewc był zły? Rutyna: 5 x dlaczego.
Rutyna: Początek, środek, koniec. Tworzymy zadania tekstowe, utrwalamy tabliczkę mnożenia.
Rutyna: Chalk Talk.
Podsumowanie tematu i wiele cennych refleksji moich uczniów.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021.03.12
Myślenie krytyczne w 6 -latkach. Rutyna " Pomyśl, znajdź parę, podziel się".Dzieci wysłuchały listu od p.Wiosny-pomyślały nad pytaniem " Jak nie pozwolić zwyciężyć szarości?" Dobrały się w pary-słuchały siebie nawzajem, narysowały swoje przemyślenia- podzieliły się pomysłami z resztą grupy.
Przemyślenia dzieci- posadzić drzewa, kwiaty, wyczarować tęczę, posprzątać śmieci....
Uwagi dzieci- "Fajne było dobieranie się w pary"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2020 r.
Doradztwo zawodowe i myślenie krytyczne.
Znaleźli miejsca w szkole, które chcą zmienić. Wybrali, zaplanowali, zaprojektowali meble z palet. Spisali potrzebny materiał np. papier ścierny, wkręty, kątowniki, farby, pędzle, palety. Określili ilość. Dostarczyliśmy wszystko. Dziękujemy panu Piotrowi Macurze za palety, Piotrowi Haratykowi i Piotrowi Raszcze za transport. Panu Piotrowi Raszcze za pomoc. Uczniowie klasy 8, przyszli przedsiębiorcy. Przewidują, myślą..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.10.2020 r.
Myślenie krytyczne na EDB. Rutyna MOST w zastosowaniu. Temat: Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie.
Pomysły uczniów i ich skojarzenia pobudziły do aktywności i zaangażowania.
Słowa: syreny, numery alarmowe, krzyk, strach, pogotowie
Pytania: Czy znasz numery alarmowe? Dlaczego wpadamy w panikę? Jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia?
Nie zabrakło też poczucia humoru i zabawnych porównań

15.10.2020 r.

MOST jako kolejna rutyna myślenia krytycznego pozwoliła uczniom klasy 8 zastanowić się nad ważnymi przesłaniami omawianej lektury pt."Mały Książę". Udało się zatrzymać, zastanowić, zbadać i zwyczajnie wytłumaczyć sobie i innym, o co chodzi z tym oswajaniem i z tą potęgą serca. Szukali dowodów naukowych, podważali, argumentowali...

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.10.2020 r.
Korzystając z doświadczeń naszej szkoły dzisiaj w kl.6a lekcja, która połączyła: Outdoor education; Nowoczesne technologie; Myślenie Krytyczne; Kompetencje językowe; Kompetencje Społeczne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.09.2020 r.
Rutyna" kawusia" na doradztwie zawodowym. Postawa Myślenia Krytycznego : myślisz o konsekwencjach. Pytanie: co takiego zrobisz, żeby źle wybrać szkołę średnią i źle wybrać swój przyszły zawód? Pytanie miało na celu pobudzić mózg do myślenia, a rutyna pomogła wypracować wiele odpowiedzi...a wszystko po to, żeby widzieć konsekwencje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.09.2020 r.
Rutyna " Wędrujące kartki" w kl.6a i 5 na matematyce. Myślimy krytycznie. Wiem, że wiem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.09.2020 r.
Rutyna " Kawusia" i Myślenie Krytyczne w kl.8
Dużo refleksji, dzisiaj o naszych drogach do celu, o przyszłości.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.09.2020r.
MYŚLENIE KRYTYCZNE w klasie 6b w temacie praw i obowiązków dziecka jako członka rodziny. Oj... ta "KAWUSIA" była potrzebna i wcale niełatwa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.09.2020r.
Myślenia krytycznego ciąg dalszy .
Utrwalamy RUTYNĘ 'CHALK TALK'. Co najpiękniejsze, to uczniowie już wiedzą, jak pracować bez zbędnych wyjaśnień... po prostu się dzieje.
Na zdjęciach... angielski w klasie 7 i utrwalanie czasów teraźniejszych

18.09.2020r.
Myślisz o konsekwencjach
Na zajęciach sportowych wymagamy myślenia krytycznego i doskonalimy postawy. Dzisiaj SKS z MK🤪.W planach była jedna postawa, podczas zajęć pojawiło się ich aż sześć.
Niby praca samodzielna, a jednak w grupie. Działania przez doświadczanie czyli myśląc o konsekwencjach wykonuję ćwiczenia z uwagą, analizuję, oceniam, rozwiązuję problem. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i ćwiczenia równoważne bez i z przyborem według ich inwencji i ze stopniowaniem trudności.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.09.2020r.
Myślenie krytyczne w kl.4-8
Rutyny i postawy myślenia krytycznego na języku polskim i języku angielskim. Rozpoczęliśmy z sukcesem realizację projektu. Pierwszy rok trwania projektu jest przeznaczony na wdrożenie dziesięciu rutyn przez zainteresowanych nauczycieli. W naszej szkole jest ich 13.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.08.2020r.
Kuferki Tajemnic
Szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wdrażamy nowy projekt dla dzieci oddziałów przedszkolnych i klas 1-3. W wielkim skrócie : powiązania logiczne i wstęp do myślenia krytycznego. Czyli oswajamy przyszłość!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.08.2020r.
MYŚLENIE KRYTYCZNE jako priorytet edukacji w naszej szkole - szkolenie dla nauczycieli klas 4-8 prowadzone przez trenera MK p. Agnieszkę Pilch
"Czym jest zatem „myślenie krytyczne”?
Wbrew pierwszemu skojarzeniu NIE JEST to umiejętność krytykowania i narzekania, ale zestaw następujących umiejętności, postaw:
Przetwarzania informacji,
Odróżniania faktów od opinii,
Tworzenia związków przyczynowo- skutkowych,
Argumentacji logicznej,
Tworzenia hipotez, gromadzenia informacji (dowodów) na ich obronę,
Przewidywania konsekwencji swoich decyzji,
Wnioskowania, tworzenie kreatywnych rozwiązań,
Rozpoznawania uczuć, emocji , potrzeb swoich oraz drugiego człowieka (empatia).
Rozwój tej kompetencji powinien być głównym zadaniem dzisiejszej szkoły, systemu edukacji. Jeśli celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie, „absolwent myślący krytycznie” powinien być głównym celem każdej placówki szkolnej."
Do tego jako szkoła dążymy...