Arteterapeuta

Specjaliści:


mgr  Krystyna Sembol

mgr Natalia Stuchlik


          Zajęcia z arteterapii wzbogacają wrażliwość estetyczną dziecka, rozwijają jego zainteresowania, usprawniają zaburzoną motorykę oraz pozwalają na wykorzystanie sztuki w celach rewalidacyjnych i stymulujących rozwój ucznia. W podejmowanych działaniach mających na celu zmiany terapeutyczne daje się uczniom możliwość wyrażania  przeżyć, doświadczeń, emocji. Najważniejszą funkcją jaką pełnią zajęcia jest możliwość formułowania przez uczniów wypowiedzi w sposób niewerbalny. Zajęcia arteterapii – terapii przez sztukę, skierowane są do uczniów jako forma aktywizująca bez względu na poziom intelektualny i wiekowy. Mają na celu aktywizowanie ucznia przez budzenie zainteresowań wieloraką aktywnością i swobodę działania. Podczas zajęć uczniowie wykonują prace plastyczne stosując różnorodne techniki, min. malowanie pędzlem, palcami, rysowanie, tworzenie prac z gliny, lepienie z masy solnej, modelowanie, wycinanie, wydzieranie. Dzięki zajęciom z arteterapii uczeń rozwija swoje umiejętności plastyczne, zna różne materiały plastyczne i potrafi je wykorzystać w sposób twórczy, posiada umiejętność twórczego spędzania wolnego czasu, posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych, a swoje myśli i emocje wyraża w sposób społecznie akceptowany.