Kontakt do dyrektora, sekretariatu szkoły:
    • dziennik elektroniczny,
    • e-mail Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hażlachu- sph@hazlach.pl
    • numer telefonu do sekretariatu  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu-  33 8569428
    • e-mail dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hażlachu -                      mgr Agnieszki Pilch-   sph@ szkolapodstawowahazlach.cba.pl