Kontakt do dyrektora, sekretariatu szkoły:
  • dziennik elektroniczny,
  • e-mail Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hażlachu- sph@hazlach.pl
  • numer telefonu do sekretariatu  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
   w Hażlachu-  33 8569428
  • e-mail dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hażlachu -                      mgr Agnieszki Pilch-   sph@szkolapodstawowahazlach.cba.pl