Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu informuje, że postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się od dnia 06.02.2023 r. i trwać będzie do dnia 27.02.2023 r.
Odpowiednie dokumenty pobrać będzie można od dnia 6 lutego w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Kontakt do dyrektora, sekretariatu szkoły:
    • dziennik elektroniczny,
    • e-mail Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hażlachu- sph [at] hazlach.pl,
    • numer telefonu do sekretariatu  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu-  33 8569428
    • e-mail dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Hażlachu -                      mgr Agnieszki Pilch-   sph@ szkolapodstawowahazlach.cba.pl